O kom, o kom Immanuel

Maak in de dagen vóór Kerstmis, waarin we Christus aanroepen en uitzien naar zijn komst, kennis met een nieuw lied, geschreven op de melodie van 'O kom, o kom Immanuel.'
 1. O Wijsheid, woord van hogerhand,
  verhef uw stem, vervul het land.
  Dring met uw inzicht tot ons door;
  wijs ons uw wegen, ga ons voor.
  O kom, o kom Immanuel,
  tot vreugde van heel Israël.

 2. O Heer, die eens verscheen in vuur,
  verschijn opnieuw, verlicht dit uur.
  Zet heel ons hart voor U in brand;
  toon ons uw macht met sterke hand.
  O kom, o kom Immanuel,
  tot vreugde van heel Israël.

 3. O Twijg uit Jesse, nieuwe loot,
  wees onze koning, machtig, groot.
  Maak alle volken stil voor U;
  kom, wacht niet langer, red ons nu!
  O kom, o kom Immanuel,
  tot vreugde van heel Israël.

 4. O Sleutel Davids, breng ons licht;
  doe wat U opent niet meer dicht.
  Bevrijd wie bang en eenzaam is;
  verjaag de dood en duisternis.
  O kom, o kom Immanuel,
  tot vreugde van heel Israël.

 5. O Dageraad, verlicht de nacht;
  kom voor de dag, de morgen wacht!
  Verdrijf de schaduw – het is tijd:
  schijn, zon van de gerechtigheid.
  O kom, o kom Immanuel,
  tot vreugde van heel Israël.

 6. O Koning van de volken, kom;
  kijk naar uw eigen schepping om.
  Maak, hoeksteen, alle volken één;
  bouw aan uw woning, steen voor steen.
  O kom, o kom Immanuel,
  tot vreugde van heel Israël.

 7. O God met ons, kom, Redder, Heer,
  bewijs uw naam, daal bij ons neer.
  Hoop van de volken, zie ons aan;
  laat ons voor altijd met U gaan.
  O kom, o kom Immanuel,
  tot vreugde van heel Israël.

O Sapienta – Wijsheid (Spreuken 8:1-6)
O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste, die van het ene uiteinde tot het andere reikt, die in alles krachtig en zacht voorziet. Kom, wijs ons de weg van de voorzichtigheid.

O Adonai – Heer (Deuteronomium 10:16-22)
O Adonai, Heer van Israëls huis, U bent in het brandende braambos aan Mozes verschenen en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom, verlos ons met uitgestrekte hand.

O Radix Jesse – Wortel van Isaï (Jesaja 11:1-10)
O Wortel van Isaï, U staat als een vaandel voor de volken opgericht; voor U zullen de koningen sprakeloos staan, U zullen de volken aanroepen. Kom, bevrijd ons, wacht niet langer.

O Clavis David – Sleutel van David (Jesaja 22:20-22)
O Sleutel van David en Scepter van Israëls huis, wat U opent zal niemand sluiten; wat U sluit zal niemand openen. Kom, bevrijd de gevangene uit de kerker, red hen in de duisternis en de schaduw van de dood.

O Oriens – Dageraad (Maleachi 4:1-3)
O Dageraad, glans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid. Kom, verlicht hen die in duisternis en in de schaduw van de dood leven.

O Rex gentium – Koning van de volken (Jeremia 10:1-7)
O Koning van de volken, door hen verlangd, U bent de hoeksteen die volken één maakt. Kom, red de mens die U uit het slijk van de aarde hebt gevormd.

O Emmanuel – God-met-ons (Jesaja 7:14)
O Immanuel, onze Koning en Wetgever, hoop van de volken, hun Redder. Kom, red ons, Heer onze God.

Copyright gegevens
© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel

Over het gebruik
Klik hier voor meer informatie over het gebruik van dit lied.

Informatie

Titel
O kom, o kom Immanuel
Tekst en muziek
Jan Pieter Kuijper
Toonsoort: C

Over dit lied

Jan Pieter Kuijper (1973) is oprichter van Stichting Dicht bij de Bijbel en initiatiefnemer van De Nieuwe Psalmberijming. Naast het schrijven van berijmingen voor De Nieuwe Psalmberijming, dicht hij ook andere Bijbelliederen en Schriftberijmingen.

Deze tekst is geschreven naar de O-antifonen op de melodie van ‘O kom, o kom Immanuel’. De O-antifonen zijn eeuwenoude verzen waarmee we, in de dagen vóór Kerstmis, Christus aanroepen en uitzien naar zijn komst.

Wanneer in de Latijnse tekst (zie ‘aanvullende informatie’) de hoofdletters van elk eerste woord na het ‘O’ van achteren naar voren gelezen worden staat er ERO CRAS, wat betekent: ‘Morgen zal ik er zijn’.

Lees meer

Thema's

Aanvullende materialen

Extra informatie

Bijbeltekst
Spreuken 8:1-6 Deuteronomium 10:16-22 Jesaja 11:1-10 Jesaja 22:20-22 Maleachi 4:1-3 Jeremia 10:1-7 Jesaja 7:14
CCLI song ID
Talen
Album
Artiest
7229203
Nederlands
Jan Pieter Kuijper